This project is read-only.

پروژه ی آموزشی ساده اتصال به دیتابیس‫ این پروژه، پروژه ی آموزشی آزمایشگاه پایگاه داده می باشد که در آن به شکلی ساده نحوه اتصال به پایگاه داده آموزش داده شده است.

‫ در این پروژه دو عملیات درج رکورد و بازیابی و نمایش رکورد های موجود انجام شده است.


‫ تصویری از نمای این برنامه را در زیر ملاحظه می فرمایید:

Simple Connect To Db Screenshot

‫پیش از اجرای برنامه، یک دیتابیس به نام Simple ایجاد کنید و دستورات موجود در فایل Simple.sql را بروی آن اجرا کنید تا جدول مورد نیاز ایجاد شود.

 

‫اگر در ارتباط با برنامه سوالی داشتید یا به مشکلی برخوردید می توانید از تب DISCUSSIONS جهت پرسش سوال خود استفاده نمایید.

‫امیدوارم این پروژه برای شما مفید باشد.

Last edited May 24, 2014 at 2:13 PM by hakan648, version 3